UKS WILANOWIA WARSZAWA
 
PIŁKA RĘCZNA


Nabór do klas 4
PŁYWANIE


Egzamin sprawnościowy:
03 KWIECIEŃ 2023 –poniedziałek, godz. 13:00

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO
DO KLASY CZWARTEJ O PROFILU pływanie


1. Test gibkości ze zbioru Indeksu Sprawności Fizycznej Zuchory

2. Sprawdzian szybkości na dystansie 50m stylem dowolnym


3. Ocena techniki pływania stylem grzbietowym i klasycznym na dystansie 2x25m.

 
PŁYWANIE

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej prowadzone przez UKS Wilanowia współfinansuje m.st. Warszawa