UKS WILANOWIA WARSZAWA
 
PIŁKA RĘCZNA

ZARZAD KLUBU

Prezes Klubu - Andrzej Łopat

Sekretarz Klubu - Zbigniew Trzpil


                                                          

Członek Zarzadu - Adam Królak                  Członek Zarzadu - Elżbieta Bolesta

 
PŁYWANIE

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej prowadzone przez UKS Wilanowia współfinansuje m.st. Warszawa